TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Abit Hoxha

Abit Hoxha është hulumtues doktoral dhe është duke punuar në studimin ‘prodhimin e lajmeve në konflikt’, me fokus në Ballkan, Lindjen e Mesme dhe Liqenet e Mëdha në Afrikë. Ai gjithashtu është duke hulumtuar drejtësinë tranzicionale dhe gazetarinë, prodhimin e lajmeve të konfliktit, vet-censurën dhe narrativet e storjeve.

Pikëpamje | Media

Interesat politike dhe ekonomike të pronarëve të organizatave mediale po e shtypin gazetarinë kosovare

Nga - 27.03.2017

Modelet e reja dhe të vjetra të pronësisë paraqesin sfida për raportimin cilësor dhe të pavarur.