TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Albert Krasniqi

Albert Krasniqi është hulumtues në KDI dhe ka mbi dhjetë vite që është i angazhuar në projekte për demokratizimin e partive politike, ngritjen e kapaciteteve të parlamentit dhe vëzhgimin e zgjedhjeve. Alberti udhëheq Sekretariatin e Demokracia në Veprim”,  koalicion i disa organizatave jo qeveritare që vëzhgojnë zgjedhjet në Kosovë. Ka qenë anëtar i komisioneve për reformë zgjedhore të themeluara nga Kuvendi i Kosovës dhe atë nga Presidenti i shtetit. Ka të botuara disa analiza dhe hulumtime në këtë temë.

Pikëpamje | Migrimi

Si Gjermania e ndali numrin e madh të azilkërkuesve nga Ballkani

Nga - 17.08.2018

Mundësitë e migrimit legal për në Gjermani u rritën nga presioni i azilkërkuesve në vitin 2015.

Pikëpamje | Demokraci

Mësimet zgjedhore i morëm, tash ka ardhur koha t’i zbatojmë ato

Nga - 21.12.2017

Reforma zgjedhore si nevojë e pashmangshme për zhvillim të demokracisë.