TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Anne-Laure de Chalup

Anne-Laure de Chalup është gazetare franceze e cila fascinohet me kompleksitetin e Ballkanit. Ajo udhëton anembanë Europës në kërkim të storieve të reja.