TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Bekim Salihu

Bekim Salihu është hulumtues i lartë në Institutin GAP. Ai ka studiuar shkencat politike. Përvoja e tij e kaluar lidhet me media. Ai beson se sukseset nacionale lidhen me politikat dhe llogaridhënia e niveleve lokale.

Pikëpamje | Migrimi

Si Gjermania e ndali numrin e madh të azilkërkuesve nga Ballkani

Nga - 17.08.2018

Mundësitë e migrimit legal për në Gjermani u rritën nga presioni i azilkërkuesve në vitin 2015.

The Law for Prishtina cannot solve all the city’s problems in its current form

Nga - 20.12.2017

New legislation will complete some challenges but will create others.

Pikëpamje | Prishtina

Ligji për Prishtinën në formën e tanishme nuk mund t’i zgjidhë të gjitha problemet e qytetit

Nga - 20.12.2017

Sfidat që do t’i zgjidhë dhe sfidat që do t’i krijojë Ligji.

Në thelb | Zgjedhjet lokale 2017 | Politika

A i mbajnë kryetarët e komunave premtimet?

Nga - 17.10.2017

Çfarë është bërë dhe çfarë jo në katër vitet e fundit në komunat më të mëdha?

Pikëpamje | Zgjedhjet lokale 2017 | Politika

Komunat nuk kanë pavarësi funksionale

Nga - 17.10.2017

10 shembuj kur niveli qendror ndërhyn në nivelin lokal.