TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Bekim Salihu

Bekim Salihu është hulumtues i lartë në Institutin GAP. Ai ka studiuar shkencat politike. Përvoja e tij e kaluar lidhet me media. Ai beson se sukseset nacionale lidhen me politikat dhe llogaridhënia e niveleve lokale.

Në thelb | Zgjedhjet lokale 2017 | Politika

A i mbajnë kryetarët e komunave premtimet?

Nga - 17.10.2017

Çfarë është bërë dhe çfarë jo në katër vitet e fundit në komunat më të mëdha?

Pikëpamje | Zgjedhjet lokale 2017 | Politika

Komunat nuk kanë pavarësi funksionale

Nga - 17.10.2017

10 shembuj kur niveli qendror ndërhyn në nivelin lokal.