TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Fatmir Abdyli

Fatmir Abdyli, është në përfundim të studimeve të gazetarisë në Universitetin e Prishtinës. Përvojat nga karriera e shkurtër futbollistike, preferencat nga muzika e huaj, dhe njohuritë e fituara gjatë studimeve e kanë bërë më shumë kurioz për artin, dhe muzikën në veçanti.

Blogbox | Rrëfim

Për Kafkën

Nga - 07.07.2017

Në prag të ditëlindjes së njëzetenëntë.