TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Ferdi Limani

Pas studimeve të gazetarisë, Ferdi filloi të punojë për gazetat ditore në Kosovë dhe bashkëpunoi me agjenci të ndryshme ndërkombëtare. Puna e tij arriti kulminacion kur u ngarkua nga Qeveria e Kosovës të dokumentojë deklaratën e pavarësisë. Që nga viti 2008 jeton në Francë dhe përfaqësohet nga agjencia LeJournal.

Në thelb | Kosova X | Pavarësia

Agonia e 10-vjetorit

Nga - 16.02.2018

Rinia e mbyllur e Kosovës.