TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Furtuna Sheremeti

Furtuna Sheremeti ka përfunduar studimet e drejtësisë në Universitetin e Prishtinës. Ajo gjithashtu mban titullin ‘Magjistre Shkencas në kriminologji dhe drejtësi penale’ nga Universiteti i Oksfordit dhe momentalisht është duke ndjekur studimet e doktoratës për krimet e shtetit dhe dëmet e tyre në KU Leuven në Belgjikë.

Në thelb | Drejtësi

Të kuptuarit e ‘gjykatës speciale’ të Kosovës

Nga - 06.03.2017

Çka janë Dhomat e Specializuara dhe Zyra e Prokurorit të Specializuar?

Pikëpamje | Media

Gazetarët kosovar duhet të kërkojnë zbatimin e të drejtave të tyre për qasje në informata

Nga - 02.02.2017

Në Kosovë, qasja në informacion është e garantuar mirë teorikisht - por në praktikë situata është ndryshe.

Pikëpamje | Drejtësi

Për t’i parandaluar rastet si të Astrit Deharit në të ardhmen, duhet ta ndryshojmë sistemin duke e përdorur atë

Nga - 11.11.2016

Në vend të orientimit drejt efikasitetit kolektiv, Kosova po shkon në drejtim të kundërt.