TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Lauren Peace

Lauren Peace është aktualisht studente në Rochester Institute of Technology në Rochester, Nju Jork. Ajo është duke përfunduar studimet në Gazetari dhe ka përfunduar studimet në Sociologji dhe Marketing.

Blogbox | Terror

Reagim ndaj terrorit

Nga - 04.07.2016

Arsyeja pse jam e gatshme t'i shfrytëzojë mundësitë e mia.