TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Lidia Kurasinska

Lidia Kurasinska është gazetare e pavarur e bazuar në Sarajevë. Ajo shkruan për Evropën lindore dhe Ballkanin.

Në thelb | BiH

Mbretëron pasiguria pas lajmërimit të zgjedhjeve në Bosnje

Nga - 10.05.2018

Zgjedhjet e tetorit mund të shkaktojnë kaos politik.