TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Lura Pollozhani

Lura Pollozhani është korrespodente e K2.0 nga Maqedonia dhe punon në Qendrën për Studime të Evropës Juglindore në University of Graz. Ajo ka kryer masters në studime evropiane në London School of Economics and Political Science.

Pikëpamje | Maqedonia

Partitë shqiptare ka gjasa të jenë vendimtare për formimin e qeverisë së ardhshme në Maqedoni

Nga - 14.12.2016

Negociatat komplekse dhe mbase të kota priten pas rezultateve të zgjedhjeve pa fitues të bindshëm.