TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Majlinda Hoxha

Shtyp | Seks

Trupi dhe mendja

Nga - 14.12.2012

Vendësja e Meksiko Sitit dhe banorja e Kalifornisë, Violeta Luna, flet për artin e saj performues.