TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Marc Perry

Studimet e gazetarisë në MB i ndihmuan Marcut që ta krijojë një emision në radio për BBC Woman’s Hour në Afganistan. Ai filloi të merret me gazetari paqësore dhe humanitare, si dhe të shkruante për udhëtimet e veta në Ballkan. Libri i tij i parë “Freedom at 4AM” sapo është botuar.

Pikëpamje | Migrimi

Si Gjermania e ndali numrin e madh të azilkërkuesve nga Ballkani

Nga - 17.08.2018

Mundësitë e migrimit legal për në Gjermani u rritën nga presioni i azilkërkuesve në vitin 2015.

Në thelb | Religjioni

PULSI RIGJALLËRUES RELIGJIOZ I KOSOVËS

Nga - 25.06.2015

Rritja anekdotike e përkatësive fetare është multidimensionale.