TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Nidzara Ahmetasevic

Nidzara Ahmetasevic është redaktore e regjionit në Kosovo 2.0. Ajo është gazetare në Ballkan për një kohë të gjatë dhe punon e jeton në Sarajevë.

Në thelb | Arsimi

Nxënësit po e udhëheqin (r)evolucionin e arsimit në Bosnjë

Nga - 24.06.2017

Nxënësit e shkollave të mesme kanë lansuar një fushatë kombëtare për t’i dhënë fund ndarjes etnike në klasë.

Pikëpamje | BiH

Jeta në status quo të e përhershme e Bosnjes

Nga - 25.05.2017

Kaos i pakontrolluar e konflikte të ngrira edhe për 22 vite pas luftës.