TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Organizata PEN dhe Lëvizja Shkenca për Ndryshim

Blogbox | Ambienti

Aksion protestues kundër ndotjes së ajrit në Prishtinë

Nga - 09.12.2016

PEN dhe Lëvizja për Ndryshim vazhdojnë matjet e ndotjes së ajrit.

Blogbox | Ambienti

‘Hotspotet’ e ndotjes së ajrit në Prishtinë

Nga - 08.12.2016

Lëvizje për të matur ndotjen dhe sjellur ndryshim.