TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Qerim Ondozi

Qerim Ondozi është poliglot dhe përkthyes. Kryesisht shkruan për tema të gjuhës dhe të përkthimit.

Pikëpamje | Kulturë

Të fjalëformosh a të huazosh — Gjuha shqipe në hap me kohën

Nga - 20.10.2016

Përdoruesit e gjuhës shqipe ballafaqohen me shumë probleme kur përdorin fjalë a shprehje që do të marrin shumë kohë për t'u standardizuar.