TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Sakibe Jashari

Sakibe Jashari është fituese e bursës Chevening e cila kreu studimet në drejtimin e Antropologjisë në University of Sussex, me fokus në antropologjinë e pajtimit. Ajo ka kryer studimet bachelor në London School of Economics në fushën e Politikës dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare dhe ka përvojë të gjërë duke punuar me çështje të komuniteteve, drejtësi transicionale/përballje me të kaluarën dhe të drejtat e njeriut.

Pikëpamje | Roma

Më duhet diçka më pak se një ditë kombëtare

Nga - 07.04.2017

‘Dita Kombëtare e Romëve në Kosovë’ është cirk absurd që nuk i ndihmon askujt.