TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Seb Bytyçi

Seb Bytyçi është ligjerues në Qendrën për Religjion, Pajtim dhe Paqe në Universitetin e Winchester, ku është udhëheqës programi për MA në Pajtim dhe Ndërtim të Paqes. Seb ka doktoruar në temën e institucioneve në transformimin e shoqërive në Universitetin e York-ut, duke u përqendruar në zhvillimin e institucioneve të pasluftës në Kosovë.

Pikëpamje | Migrimi

Si Gjermania e ndali numrin e madh të azilkërkuesve nga Ballkani

Nga - 17.08.2018

Mundësitë e migrimit legal për në Gjermani u rritën nga presioni i azilkërkuesve në vitin 2015.