TË GJITHË ARTIKUJT NGA: The Undersigned

Pikëpamje | Politika

Letër e hapur për Donald Trump

Nga - 21.10.2016

Republikanët duhet të distancohen nga mbështetja e "kriminelëve të luftës "dhe të sqarojnë pikpamjen e tyre për luftërat jugosllave.