TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Vlatko Chalovski

Vlatko Chalovski është gazetar i ri i cili punën në portalin maqedonas NOVA TV. AI shpesh del në terren për t’i mbuluar çështjet e politikës vendore dhe dëshiron t’i nxisë njerëzit të mendojnë në mënyrë kritike.

Në thelb | Greqia

Qorrsokaku i emrit të Maqedonisë

Nga - 17.06.2017

Maqedonia dhe Greqia të gatshme ta negociojnë kontestin 25-vjeçar.