Monografë

Zinat tona tematike elektronike

Sport


K2.0 analizon  përvojën e re të sportit në Kosovë. Po ndalemi pak për të festuar, duke iu hedhur një sy  sukseseve të para të kësaj epoke të re. Analizojmë mjedisin transformues të sportit kosovar, infrastrukturën, drejtuesit dhe financat e sportit kosovar.  Dhe takohemi me yjet e së nesërmes, Hajde të luajmë.

Zgjedhjet 2017


K2.0 po i shqyrton me kujdes qasjet specifike të partive politike ndaj çështjeve kyçe si: arsimi, punësimi, barazia gjinore, energjia elektrike dhe ambienti, kultura, sporti, të drejtat LGBT, korrupsioni, sigurimet shëndetësore dhe ushtria. Në këtë raportazh informativ, përveç analizave e pikëpamjeve, i përfshijmë edhe shkrimet e lexuesve tanë në blogs.