ČLANCI AUTORA/KE: Driton Zećiri

Driton Zećiri privodi kraju svoj doktorat iz sociologije. On je istraživač sa velikim iskustvom u analizi podataka i izveštavanju i ima niz objavljenih istraživačkih izveštaja. Njegov istraživački rad obuhvata pitanja u vezi sa rodom/polom, manjinama i decom.

Perspektive | Civilno društvo

Kosovsko civilno društvo je proizvod njegovih posleratnih korena

Piše - 14.12.2016

Tranzicija ka demokratiji nikada nije pravolinijska u bilo kojoj zemlji, ali na posleratnom Kosovu -- koje je prvobitno bilo pod međunarodnim protektoratom -- izazovi su se uvišestručili.