ČLANCI AUTORA/KE: Jovana Georgievski

Jovana Georgievski je novinarka magazina Vreme u Beogradu. Njena polja interesovanja su migracije, narativi o Balkanu i njihove refleksije na kulturu i svakodnevni život. On je i alumnistkinja je Beogradske otvorene škole. Govori ruski i engleski.

U detalje | Izbeglice

Igre na granicama EU: Ni ovde ni tamo

Piše - 23.02.2018

Zatvorene granice ostavile su hiljade ljudi u limbu Balkana.