Monografije

Naši tematski časopisi u elektronskoj formi

Lokalni izbori 2017


K2.0 posmatra stanje u zajednicama uoči oktobarskih lokalnih izbora. Šta naše lokalne općine rade za nas? Kako mogu učiniti građjane/ke aktivnim i ponosnim na sredinu u kojoj žive? Sa kakvim se izazovima suočavaju? I sta građjani/ke rade -dobro i loše - kada njihove općine ne djeluju kako bi trebale?

Sport


K2.0 istražuje novu eru sporta na Kosovu. Mi to slavimo, baveći se prvim uspesima ove nove ere. Bavimo se time kako se kosovski sport transformiše, ispitujući njegovu infrastrukturu, njegove lidere i finansije. Upoznajemo buduće zvezde i preispitujemo kakav uticaj ovakvo priznanje ima na druge. Dođite i takmičite se!

Izbori 2017


K2.0 se podrobno bavi kosovskim strankama i njihovim pristupima ključnim pitanjima, obuhvatajući sledeća: obrazovanje, zapošljavanje, rodna ravnopravnost, energetika, životna okolina, kultura, sport, LGBTI prava, korupcija, zdravstveno osiguranje i vojska. Našoj pronicljivoj pokrivenosti ovih pitanja dodajemo analize i različite tačke gledišta, kao i blogove naših čitalaca.

LGBTI prava


K2.0 otkriva procese javnog istupanja LGBTI osoba, prihvatanja drugačijeg roda, suočavanja sa međupolnošću i prevlađivanja predrasuda. Bavimo se istorijom LGBTI pokreta i ljudima koji se bore za jednaka prava na Kosovu i u regionu, te ocenjujemo koji zakoni fale da bi se jednom zasvagda zaštitila LGBTI prava.