Monografije

Naši tematski časopisi u elektronskoj formi

Sport


K2.0 istražuje novu eru sporta na Kosovu. Mi to slavimo, baveći se prvim uspesima ove nove ere. Bavimo se time kako se kosovski sport transformiše, ispitujući njegovu infrastrukturu, njegove lidere i finansije. Upoznajemo buduće zvezde i preispitujemo kakav uticaj ovakvo priznanje ima na druge. Dođite i takmičite se!

Izbori 2017


K2.0 se podrobno bavi kosovskim strankama i njihovim pristupima ključnim pitanjima, obuhvatajući sledeća: obrazovanje, zapošljavanje, rodna ravnopravnost, energetika, životna okolina, kultura, sport, LGBTI prava, korupcija, zdravstveno osiguranje i vojska. Našoj pronicljivoj pokrivenosti ovih pitanja dodajemo analize i različite tačke gledišta, kao i blogove naših čitalaca.