Perspektive | Local Elections 2017

Iako često izrugivani, odbornici mogu da igraju ključnu ulogu u našim naseljima

Piše - 20.10.2017

Uprkos brojnim kandidatima kojima se podsmevaju, moramo ozbiljnije da shvatimo ulogu ovih kandidata.

U mom selu, nastavnik muzičkog vaspitanja, vlasnik vulkanizerske radnje, vlasnik firme koja se bavi poljoprivrednom mašinerijom i računovođa na benzinskoj pumpi utrkuju se za mesta odbornika u skupštini opštine. Broj glasova koje će dobiti zavisi od njihovih obećanja, njihovog ugleda u selu, njihovog odnosa sa drugim seljanima i od stranaka čiji su deo u kampanji. Isto važi za kandidate za skupštinu u drugim naseljima i gradovima.

Lokalni izbori na Kosovu biće održani 22. oktobra. Posebna pažnja je posvećena kandidatima koji se takmiče za gradonačelnike. Ipak, partije znaju da su glasovi sa sela i iz naselja međusobno povezani sa imenima potencijalnih članova skupštine.

Oko 7.000 ljudi iz raznih stranaka takmiči se za skupštine opština. U državi kakvo je Kosovo, većina kandidata je poznata u svojim malim mestima. Birači, uglavnom, lično poznaju kandidate, jer žive u istim selima i komšilucima u kojima žive i kandidati. Često imaju rođačke ili društvene veze sa kandidatima. Stepen bliskosti sa kandidatima često presuđuje u tome koji kandidat je dovoljno vredan da predstavlja svoju zajednicu u skupštini opštine.

Za vreme predizbornih kampanja, visoki broj nestabilnih i nekvalifikovanih kandidata za odbronike predmet je podrugivanja, posebno na društvenim mrežama.

Na ovim lokalnim izborima ima mnogo partija koje traže kandidate za skupštine u gradovima i selima. Istovremeno, nema dovoljno kvalifikovanih kandidata koji su zainteresovani za ovu trku. Ovaj raskorak između potražnje i potreba primorava partije (posebno one manje) da smanje kriterijume i pronađu bilo kog kandidata da bi dobili samo šačicu glasova iz područja iz kojih ovi dolaze.

Ovo se masovno dešava u selima i gradovima. Prema tome, za vreme predizbornih kampanja, visoki broj nestabilnih i nekvalifikovanih kandidata za odbronike predmet je podrugivanja, posebno na društvenim mrežama. Ovo podrugivanje se dešava zbog pravopisnih grešaka koje se nalaze na posterima ovih kandidata, zbog njihovih urnebesnih slogana i činjenice da svi krugovi kojima se kreću znaju da ovi nemaju nikakvo znanje o politici. Njih često, s pravom, percipiraju kao kandidate koji se takmiče samo da bi lako pronašli radno mesto u skupštini.

Ipak, ove kampanje podrugivanja kandidatima koji se takmiče za opštinske skupštine, zajedno sa neozbiljnim kandidaturama koje imaju za cilj pre da obezbede radna mesta pojedincima nego da doprinesu dobroj upravi, na kraju lišavaju odbornike političke odgovornosti i značaja. Kao posledica ovoga, teško je zahtevati odgovornost od nekog odbornika ili neke odbornice, jer je data politička pozicija, po mišljenju javnosti, pravi vic.

Razvoj sela ili komšiluka u gradu zavisi od volje i političkih sposobnosti lidera. Lideri su odgovorni za vršenje političkog pritiska na opštinu radi finansiranja projekata u svom području ili radi bavljenja problemima u zajednici. Lideri sela ili komšiluka mogu da pokrenu i olakšaju sprovođenje lokalnih inicijativa za finansiranje projekata ili da zatraže doprinos od dijaspore za raznorazne projekte koji mogu da poboljšaju životni standard zajednice. Oni mogu i da sarađuju sa lokalnim i međunarodnim organizacijama radi dobijanja donacija i malih ulaganja u dato područje.

Glas građana u opštinama

Odbornici u selima i naseljima mogu da organizuju svoje zajednice da bi se sprovodili određeni projekti, kao što su projekti ulične rasvete, izgradnje puteva, snabdevanje škola potrebnim materijalima i nastavka ekonomske emancipacije žena u ruralnim oblastima i naseljima.

Sem političkih funkcija, odbornici imaju i administrativne funkcije u opštinama. Oni definišu urbanističke planove, što znači da opštinski organi grade nešto što fali nekom naselju ili selu, onda odbornici mogu da zagovaraju za to da se određena odluka povuče.

Odbornici doprinose upravljanju javnim preduzećima, što znači da, ako javna preduzeća, na primer, ne počiste sve puteve u zimskoj sezoni ili ne poprave kanalizacioni sistem, odbornici ovaj problem mogu da upute opštinskim organima i da potraže rešenje problema. Oni mogu da zahtevaju i polaganje računa za način na koji se opštinski budžet alocira ili za odluke o, na primer, izgradnji bolnice ili škole.

Kada izaberete prave ljude za skupštinu i kada ih pravilno organizujete, onda može da dođe do pozitivnih promena u selima i naseljima.

Odbornici bi mogli redovno da se susreću sa građanima svoje zajednice kako bi čuli njihove probleme ili ideje, a onda da iskoriste iste u sprovođenju svojih projekata.

“Misli globalno i radi lokalno” je poznati slogan koji naglašava važnost lokalnih zajednica prilikom uticaja na velike promene, ali lokalnim zajednicama su potrebni i lideri.

Dakle, uloga odbornika u opštinama je vrlo važna za lokalnu demokratsku upravu i kako bi se obezbedio bolji kvalitet života u državi u kojoj živimo. Kada izaberete prave ljude za skupštinu i kada ih pravilno organizujete, onda može da dođe do pozitivnih promena u selima i naseljima.

Međutim, nastavak podrugivanja ovim ljudima zasigurno neće da donese promene koje su lokalnim zajednicama potrebne.

Naslovna fotografija: Ade Mula / K2.0.

KOMENTARI

0
KOMENTARIŠI

KOMENTARIŠI