Oznaka: Feminizam

Jedan na jedan | bosnia

Zilka Spahić-Šiljak: Etnička podjeljenost dovodi do toga da su žene i muškarci ugroženi u svojim pravima.

Piše - 17.09.2018

RAZGOVORI O FEMINIZMU NA BALKANU (4. DEO) - Prefesorica rodnih studija govori o religiji i feminizmu i kako nacionalizam utiče na položaj žene

Jedan na jedan | Feminizam

Adriana Zaharijević: “Feminizam je standardni bauk.”

Piše - 10.09.2018

Razgovori o feminizmu na Balkanu (3. DEO) - Filozofkinja iz Beograda govori o feminizmu u komunizmu, nacionalizmu i tranziciji  

Jedan na jedan | Albanija

Ermira Danaj: ‘Patrijarhalne norme i očekivanja se ne mogu srušiti preko noći’

Piše - 04.09.2018

Priča o balkanskom feminizmu (drugi deo) -- istaknuta feministkinja iz Albanije govori o neoliberalnom uticaju na rodnu perspektivu.

Jedan na jedan | Feminizam

Eli Krasnići: ‘Patrijarhat zaista ubija’

Piše - 27.08.2018

Razgovori o  feminizmu na Balkanu (1. deo) -- Socio-antropologinja govori o svakodnevnim feminističkim borbama na Kosovu.

Perspektive | Izbori 2017 | Demokratija

“Ženski fond” je farsa kosovske politike

Piše - 02.06.2017

Ne trebamo glasati za žene jer su žene, već zbog njihovih političkih ubeđenja koja unapređuju poziciju žena.  

Blogbox | Aktivizam

Snažan otpor konzervativnoj revoluciji u Hrvatskoj

Piše - 22.05.2017

Feminističkom akcijom protiv ultrakonzervativnih ideja.

Blogbox | Feminizam

Piše - 10.06.2016

Moramo raskrstiti sa kulturom okrivljavanja žrtve i pozabaviti se duboko ukorenjenim seksizmom u društvu.