Oznaka: Festival

Jedan na jedan | Festival

Kinisi festival zvuka i muzike: podrška novim načinima slušanja

Piše - 14.10.2016

Direktori festivala pričaju o podvodnim koncertima, sveštenicima koji sami zvone zvona i bugarskim gajdama.