Oznaka: Human Rights

human-rights
Perspektive | Human Rights

Mnogo priče, malo rada: ljudska prava na Kosovu 2016

Piše - 27.12.2016

Iako je bilo pozitivnih priča na ovu temu, ugrožene zajednice na Kosovu su ove godine imale malo koristi od toga.

bess-hamiti-erac-11-2016
Ukratko | Human Rights

Izveštaj doprinosi strategiji za ljudska prava

Piše - 02.12.2016

Konferencija organizacije ECMI se bavi preporukama na temu ljudskih prava.

majlinda-hoxha_civil-rights-defenders_balkan-roma-summit_23
Ukratko | Human Rights

Regionalni samit se bavi inkluzijom Roma

Piše - 30.11.2016

Dvodnevni događaj u Prištini o različitim pogledima.