Oznaka: Ljudska Prava

U detalje | Ljudska Prava

Anita Mitić — život jedne aktivistkinje

Piše - 09.03.2017

Zagovaračica ljudskih prava iz Beograda koja stalno jasno i glasno govori o svemu.

U detalje | Ljudska Prava

Patnja u tišini

Piše - 14.02.2017

Žrtve porodičnog nasilja se bore za podršku -- i za preživljavanje.

Ukratko | Ljudska Prava

Građani Kosova se pridružuju istorijski važnom svetskom Ženskom maršu

Piše - 20.01.2017

Očekuje se da će milioni demonstrirati za prava nakon Trampove inauguracije.

Perspektive | Ljudska Prava

Mnogo priče, malo rada: ljudska prava na Kosovu 2016

Piše - 27.12.2016

Iako je bilo pozitivnih priča na ovu temu, ugrožene zajednice na Kosovu su ove godine imale malo koristi od toga.

Ukratko | Ljudska Prava

Izveštaj doprinosi strategiji za ljudska prava

Piše - 02.12.2016

Konferencija organizacije ECMI se bavi preporukama na temu ljudskih prava.

Ukratko | Ljudska Prava

Regionalni samit se bavi inkluzijom Roma

Piše - 30.11.2016

Dvodnevni događaj u Prištini o različitim pogledima.

U detalje | Ljudska Prava

Maloletnici u braku

Piše - 26.10.2016

Vlada Kosova ignoriše brakove između dece u svim zajednicama.

U detalje | Ljudska Prava

Zadržani i isključeni

Piše - 11.10.2016

Kosovska zajednica Roma, Aškalija i Egipćana i dalje zaostaje u obrazovanju.

Blogbox | Ljudska Prava

Nazivi boja u kosovskoj usmenoj istoriji

Piše - 07.10.2016

Istaknute romske ličnosti pričaju o tome kako se nose sa uvredljivim izrazima.

PRIKAŽI JOŠ