Tag: Arsimi

Në thelb | Zgjedhjet 2017 | Arsimi

Problematikat e mëdha zgjedhore: Arsimi

Nga - 25.05.2017

Si të drejtohet një sistem i thyer.

Në thelb | Arsimi

Në arsim, të barabartë vetëm në letër

Nga - 20.12.2016

Vajzave kosovare nuk po u ofrohet aftësim për pjesëmarrje të barabartë në fuqi punëtore.

Blogbox | Arsimi

Një javë pas rezulateve të testit PISA

Nga - 14.12.2016

Ne duhet të reflektojmë për problemet e sistemit arsimor në Kosovë dhe përfundimisht ta reformojmë sistemin për të mirë.

Shkurt | Arsimi

Kosova në mesin e shteteve të renditura më së poshti në vlerësimin e PISA

Nga - 06.12.2016

Nxënësit kosovar shënojnë si më të ulëtit në rajon.