Tag: Dhuna në Familje

Majlinda Hoxha.Domestic Violence. 11.2016_10-1
Në thelb | Dhuna në Familje

Vuajtja në heshtje

Nga - 14.02.2017

Viktimat e dhunës në familje luftojnë për mbështetje — dhe mbijetesë.