Tag: Gjinia

Blogbox | Gjinia

Kronikë në gur

Nga - 04.07.2018

Sfidimi i stereotipeve gjinore në sektorin e energjisë

Blogbox | Gjinia

Maska “jem”

Nga - 28.09.2017

Rrëfim për dhuratën që m’u imponua.