Tag: Gjinia

Blogbox | Gjinia

Maska “jem”

Nga - 28.09.2017

Rrëfim për dhuratën që m’u imponua.