Tag: #NjëNëDisa

Shtyp | #NjëNëDisa

Fotografi në retrospektivë

Nga - 04.03.2015

Sportet në Kosovë bënë një hap prapa gjatë viteve '90, por fotoaparati i një burri nuk i la ato në terr.