Tag: Roma

Në thelb | Roma

Lufta kundër narrativave të paragjykimit

Nga - 20.12.2017

Fred Taikon e ka kaluar jetën e tij duke promovuar kulturën e romëve.

Në thelb | Roma

Poraimosi i harruar

Nga - 22.08.2017

Në kujtim të Holokaustit të Romëve.

Në thelb | Kulturë

Më shumë se një Ditë Rome

Nga - 08.04.2017

Pesë aktivistë romë flasin për kulturën, të drejtat dhe diskriminimin.

Pikëpamje | Roma

Më duhet diçka më pak se një ditë kombëtare

Nga - 07.04.2017

‘Dita Kombëtare e Romëve në Kosovë’ është cirk absurd që nuk i ndihmon askujt.

Në thelb | Shtyp | Roma

Beteja e vazhdueshme për liri

Nga - 26.04.2016

Kujtim Paçaku kaloi jetën duke luftuar për të drejtat e romëve.