Tag: Të drejtat e njeriut

Majlinda Hoxha.Domestic Violence. 11.2016_10-1
Në thelb | Dhuna në Familje

Vuajtja në heshtje

Nga - 14.02.2017

Viktimat e dhunës në familje luftojnë për mbështetje — dhe mbijetesë.

Feature
Shkurt | Të drejtat e njeriut

Kosovarët i bashkohen marshit historik të grave në mbarë botën

Nga - 20.01.2017

Miliona pritet të protestojnë për të drejtat e tyre pas inaugurimit të Trump.

human-rights
Pikëpamje | Të drejtat e njeriut

Shumë fjalë, pak punë: Të Drejtat e Njeriut në Kosovë në vitin 2016

Nga - 27.12.2016

Edhe pse retorika ka qenë pozitive, pak përfitim është ndjerë këtë vit nga ana e komuniteteve të rrezikuara të Kosovës.

human-rights
Shkurt | Të drejtat e njeriut

Aktivistët kosovarë përgatiten për shënimin e Ditës së të Drejtave të Njeriut

Nga - 09.12.2016

Në kuadër të kësaj dite planifikohet një varg akitivitetesh për t'i adresuar shkeljet e të drejtave të njeriut në Kosovë.

bess-hamiti-erac-11-2016
Shkurt | Të drejtat e njeriut

Raporti që kontribuon në strategjitë e të drejtave të njeriut

Nga - 02.12.2016

Në konferencën ECMI diskutohen rekomandimet për të drejta.

majlinda-hoxha_civil-rights-defenders_balkan-roma-summit_23
Shkurt | Të drejtat e njeriut

Samiti rajonal adreson përfshirjen e romëve

Nga - 30.11.2016

Ky eveniment dy-ditor, që mbahet në Prishtinë, i trajton perspektivat bazike.

majlinda-hoxha-16days-against-gender-based-violence-11-2016
Shkurt | Të drejtat e njeriut

Aktivistët kërkojnë t’i jepet fund dhunës gjinore

Nga - 26.11.2016

Aktivistët e Prishtinës i bashkohen fushatës ndërkombëtare.

feature-save-the-children
Në thelb | Të drejtat e njeriut

Të mitur dhe të martuar

Nga - 04.11.2016

Qeveria e Kosovës i shpërfill martesat e të miturve në të gjitha komunitetet.

majlinda-hoxha-roma-education-k2-0-10-2016-4
Në thelb | Të drejtat e njeriut

Të përjashtuar e të lënë pas dore

Nga - 11.10.2016

Romët, ashkalinjtë dhe egjiptianët kosovarë vazhdojnë të lihen prapa në arsim.

Më shumë