Tag: Trillim

Blogbox | Trillim

Bariu krenar

Nga - 16.12.2016

Tregim i shkurtë.

Blogbox | Trillim

Të paktën kishte shpresë

Nga - 14.10.2016

Tregim i shkurtër.