TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Adelinë Nitaj

Adelinë Nitaj punon si zyrtare e marrëdhënieve me publikun në European Institute for Public Policy. Ka përfunduar studimet për Shkenca Politike në nivelin bachelor si dhe ka studiuar Integrime Evropiane dhe Administratë Publike pranë Universitetit të Prishtinës. Gjithashtu ka ndjekur programin e ERASMUS mobility program në Tartu University- Estonia.  Është e interesuar në fushën e integrimeve evropiane dhe diplomacisë.

Blogbox | Feminizmi

Në mendjen e një artisti mizogjinist

Nga - 25.06.2019

Roli i grave në artin delikat të mizogjinisë.

Blogbox | Diaspora

Pse duhet ta rimendojmë dhurimin e parave në Kosovë?

Nga - 24.08.2018

Filantropia strategjike arrin rezultate dhe mund t’i përgjigjet nevojave humanitare.