TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Adelina Nitaj

Adelina Nitaj është asistente ekzekutive në Forumin për Iniciativa Qytetare. Adelina ka përfunduar studimet për Shkenca Politike në nivelin bachelor dhe ka studiuar Integrime Evropiane dhe Administratë Publike në nivelin master pranë Universitetit të Prishtinës. Gjithashtu ka ndjekur programin e ERASMUS mobility program në Tartu University – Estonia. Është e interesuar në fushën e integrimeve evropiane dhe diplomacisë.

Blogbox | Pikëpamje | Diaspora

Pse duhet ta rimendojmë dhurimin e parave në Kosovë?

Nga - 24.08.2018

Filantropia strategjike arrin rezultate dhe mund t’i përgjigjet nevojave humanitare.