TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Agnesa Qerimi

Agnesa Qerimi është menaxhere e projekteve në organizatën jo-qeveritare Këshilli Rinor Kosovar-KYC në të cilën që nga viti 2012 ka udhëhequr projekte të mëdha me fokus ngritjen e cilësisë së arsimit në Kosovë. Po ashtu, ajo është anëtare e grupit punues për shkolla profesionale (VET) në Organising Bureau of European School Student Unions.

Blogbox | Arsimi

Një javë pas rezulateve të testit PISA

Nga - 14.12.2016

Ne duhet të reflektojmë për problemet e sistemit arsimor në Kosovë dhe përfundimisht ta reformojmë sistemin për të mirë.