TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Alban Selimi

Alban Selimi është gazetar, i cili për më shumë se 10 vjet shkruan kryesisht për tema të shëndetësisë. Ka fituar çmime të ndryshme nga organizata vendore dhe ndërkombëtare në fushën e gazetarisë hulumtuese, përfshirë edhe çmimin “Avokati i fëmijeve 2014” të ndarë nga UNICEF dhe “Save the Chlildren”. Selimi punon gazetar hulumtues në “Zëri”.