TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Ana Russell-Omaljev

Ana Russell-Omaljev është drejtoreshë kreative e CoBA, një kolektivi të themeluar në vitin 2016 për t’u dhënë zë artistëve nga Ballkani brenda peizazhit specifik të Londrës. Eshtë autore e librit të nominuar për disa çmime “Divided We Stand: Discourses on Identity in First and Other Serbia” (Qëndrojmë të ndarë: diskurse mbi identitetin në Serbinë e parë dhe të dytë). Aktualisht, Russell-Omaljev po shkruan një libër të ri. Ajo e ndan kohën ndërmjet Londrës, Beogradit dhe Ishujve Kajman.

Pikëpamje | Kulturë

Tregimtaria në kontekstin postjugosllav

Nga - 01.10.2019

Reflektim mbi Festivalin E Ardhmja e Evropës Juglindore në Londër.