TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Ardiana Shala Prishtina

Ardiana Shala Prishtina, ka diplomuar në psikologji pranë „Freie Universität“ të Berlinit. Punon si psikologe/psikoterapiste me përkushtim të theksuar ndaj personave me aftësi të kufizuara dhe grupeve të tjera të margjinalizuara në shoqëri. Aktivizmi i saj shoqëror përfshin edhe publikimet e shkrimeve të saja rreth temave të ndryshme shoqërore kryesisht në blogun “S’bunker“ dhe në revistën online “Dialogplus”.

Blogbox | Dhunë Seksuale

Banu zani i saj, por ma së pari banu vetmia e saj

Nga - 05.07.2018

Ajo çka u ndodhi viktimave të dhunës seksuale të luftës, shumica e të cilave ishin vajza e gra, tash e njizet vjet asht nji viktimizim i dytë. Sot nuk guxojmë me leju ato me u viktimizu për së treti.