TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Ardiana Shala Prishtina

Ardiana Shala Prishtina ka diplomuar në psikologji në Freie Universität të Berlinit. Tash vijon studimet e mëtutjeshme në Nottingham Trent University, ku në fushën e psikologjisë sociale bën hulumtim mbi mënyrat se si përkatësitë shoqërore, etnike dhe gjinore ndikojnë në pasojat dhe përballjen me pasojat e luftës. Fokus i veçantë i jepet përvojave që mbeten të heshtura. Angazhimi i saj përfshin edhe publikimet e shkrimeve të saja rreth temave të ndryshme shoqërore kryesisht në bllogun “S’bunker“, në revistën online “Dialogplus”, dhe “Kosovo 2.0”.

Blogbox | Dhunë Seksuale

Në kujtim të Marte Tunaj

Nga - 16.05.2019

Si e tradhtuam thirrjen e saj për drejtësi.

Blogbox | BE

Një letër BE-së për Ditën e Evropës

Nga - 09.05.2019

Çmimi për Evropianin/en i/e Mirë shkon për…?

Blogbox | Dhunë Seksuale

Banu zani i saj, por ma së pari banu vetmia e saj

Nga - 05.07.2018

Ajo çka u ndodhi viktimave të dhunës seksuale të luftës, shumica e të cilave ishin vajza e gra, tash e njizet vjet asht nji viktimizim i dytë. Sot nuk guxojmë me leju ato me u viktimizu për së treti.