TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Entenela Ndrevataj

Entenela Ndrevataj ka mbaruar studimet themelore në Punë Sociale dhe ka një Master Shkencor (MSc) për Çështjet e fëmijës dhe familjes në Universitetin e Tiranës. Prej vitesh është angazhuar në kauza të ndryshme civile, duke pasur në fokus komunitetet e margjinalizuara në Shqipëri. Aktualisht është gazetare pranë Citizens Channel, ku mbulon çështje të të drejtave të njeriut dhe ato mjedisore.