TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Nedim Jahić

Nedim Jahic është korrespodent i K2.0 nga Bosnja dhe Hercegovina. Ai është angazhuar në nisma të ndryshme civile në Bosnje dhe Hercegovinë, kryesisht në lidhje me të drejtat e njeriut, liri politike dhe krime të luftës. Artikujt e tij janë publikuar në publikime të ndryshme rajonale.

Pikëpamje | BiH

Referendum për Asgjë

Nga - 01.09.2015

Presidenti i Republika Srpska, Milorad Dodik, po luan lojë të rrëzikshme për ta ushtruar ndikimin e tij veç se të konsiderueshëm.