ČLANCI AUTORA/KE: Agnesa Ćerimi

Agnesa Ćerimi je projektna menadžerka Omladinskog saveta Kosova. Ona od 2012. rukovodi projektima koji u svom središtu imaju poboljšanje kvaliteta obrazovanja na Kosovu. Agnesa je i članica radne grupe za stručno obrazovanje i obuku (VET) u Organizacionom birou učeničkih unija evropskih škola (Organising Bureau of European School Student Unions).

Blogbox

Posle testiranja PISA

Piše - 14.12.2016

Moramo da se pozabavimo problemima kosovskog obrazovanja i da ga konačno reformišemo nabolje.