ČLANCI AUTORA/KE: Donjet Doblibara

Donjet Dobljibara (Doblibara) magistrirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Prištini te se specijalizirao u oblasti Makroekonomije. Stručnu praksu obavio je u raznim ministarstvima kao i na Sudu, a neko vrijeme je radio i za dnevni list “Zeri”.

Perspektive | Economy

Stanje u privatnom sektoru na Kosovu oslikava lošu viziju ekonomije

Piše - 07.02.2019

Lokalne „ekonomske zone“ ne daju konkretne rezultate.