ČLANCI AUTORA/KE: Sašo Ordanoski

Profesionalna karijera doktora Saše Ordanoskog traje duže od 30 godina. On ima značajno iskustvo u oblasti novinarstva, odnosa sa javnošću i javnih komunikacija, kako u nacionalnoj, tako i u međunarodnoj areni. On predaje novinarstvo, medije i teoriju i praksu komunikacija, ali igra i važnu ulogu u sektoru civilnog društva u jugoistočnoj Evropi.

Perspektive | Mediji

Novinarstvo je mrtvo, živeo glas naroda!

Piše - 24.01.2017

Za liberalnu demokratiju kakvu znamo, sunovrat profesionalnog novinarstva je zasigurno loša vest -- bez njega, glasovite većine diktiraju političke odluke koje su sve češće ukorenjene u ekstremnim, netolerantnim vrednostima.