ČLANCI AUTORA/KE: Šćipe Neziri Velja

Šćipe Neziri Velja (Shqipe Neziri Vela) je predavačica u oblasti energetskih politika i istraživačica u Centru za energetiku i prirodne resurse na RIT-u Kosovo / Američkom univerzitetu na Kosovu. Ona je članica Upravnog odbora Udruženja žena u energetskom sektoru (AWESK).

Blogbox | Gender

Letopis u kamenu

Piše - 04.07.2018

Prevazilaženje rodnih stereotipa u energetskom sektoru.