Blogbox | Tranzicionom Pravda

Kako Kosovo može da se izbori sa svojom ratnom prošlošću?

Piše - 12.04.2017

Drugačiji pristup bi mogao da otkrije nove odgovore.

Kako bilo koja zemlja, koja je doživela godine masovnog nasilja i nečuvenog kršenja ljudskih prava, može da se pomakne van okvira istorijske mu nanete štete, a da se pritom pobrine za to da se dešavanja iz prošlosti ne ponove? Kada je tako veliki broj građana iskusio traumu, represiju ili raseljavanje, kako se s prošlošću možemo baviti na način da se zadovolji pravda i omogući zajednička budućnost?

Ovim pitanjima su se na Kosovu pozabavile lokalne pravosudne institucije, ali su to bili, uglavnom, međunarodni instrumenti poput Unmika, ICTY-ja i Euleksa, kao i preko regionalnih inicijativa, kao što je predložena Komisija za istinu i pomirenje. Specijalne komore će u toku ove godine biti otvorene u Hagu, a njihova namena je da zadovolji pravdu za neke žrtve rata 1998-99. i posle njega. Napori na domaćem planu su, uglavnom, bili malog opsega, lokalnog i međuljudskog karaktera, i u većini slučajeva ih vodi civilno društvo.

Ključna inicijativa države od 2012. je bila Međuministarska radna grupa za bavljenje prošlošću i pomirenjem. Ovo telo je osnovano da bi poslužilo kao ključna tačka u vladi za razvoj sveobuhvatnog, inkluzivnog i rodno senzitivnog procesa bavljenja ratnom prošlošću, sa ciljem da se na kraju proizvede Nacionalna strategija o tranzicionoj pravdi. Predstavnici javnih institucija i civilnog društva su imenovani, dok su međunarodne organizacije i diplomatske misije bile prisutne u svojstvu posmatrača, a savetnik premijera je bio predsedavajući.

Ovaj proces je sada na kritičnoj prekretnici.

Uprkos iskrenoj posvećenosti članova radne grupe, ona nije uspela da ispuni svoje ciljeve zbog raznih činilaca, uključujući neadekvatno vođstvo i neadekvatan menadžment, nedostatak političke odgovornosti, slabo predstavljene manjinske zajednice na Kosovu, nedostatak predstavnika žrtava građanskog rata i neuspeh da se uključi šira javnost.

Ovaj proces je sada na kritičnoj prekretnici: podrška donatora radnoj grupi više ne postoji, premijer nije pokazao dovoljno interesovanja za nastavak rada, a predsednikov predlog da osnuje novu Komisiju za istinu i pomirenje direktno preispituje primat već postojeće komisije kada je reč o pravljenju plana za bavljenje ratnom prošlošću Kosova.

Nasuprot tome, naše organizacije su pokrenule nezavisan, sistematičan i objektivan vid bavljenja procesom sačinjavanja Nacionalne strategije o tranzicionoj pravdi. Dva stručna konsultanta su počela da prave pregled ovog procesa u januaru, pa je juče objavljen izveštaj sa preporukama o tome kako da se ostvari napredak.

Izveštaj civilnog društva o radu Međuministarske radne grupe za bavljenje prošlošću je objavljen u Informativnom i kulturnom centru EU u Prištini ove nedelje. Fotografija: Integra

Da bi se sačinila nacionalna strategija, vlada mora da se politički ponovo obaveže procesu Međuministarske radne grupe. Izgradnja poverenja sa predstavnicima civilnog društva i manjinskih zajednica, planiranje inkluzivnih konsultacija i povezivanje nacionalne strategije sa drugim procesima koji imaju veze sa tranzicionom pravdom na Kosovu (uključujući novu Komisiju za istinu i pomirenje) jesu esencijalni činioci uspeha.

Civilno društvo mora da usvoji strateškiji pristup tranzicionoj pravdi i da ojača svoju stručnost kada je reč o interakciji sa političkim procesima, dok bi međunarodna zajednica trebalo da pruži političku podršku radu radne grupe, da poboljša sopstvenu koordinaciju po pitanju tranzicione pravde i da integriše tranzicionu pravdu u proces pristupanja EU.

Svako društvo mora da odgovori na pitanje o tome kako se baviti ratnom prošlošću na poseban način, a na osnovu iskustava i tačaka gledišta sopstvenog naroda i jedinstvene posebnosti datog konteksta. Kredibilna, legitimna Nacionalna strategija o tranzicionoj pravdi bi mogla da posluži konsolidaciji i dodavanju energije na širi okvir bavljenja prošlošću na Kosovu, te da se ova zemlja i njene zajednice usmere ka davanju odgovora na najteža pitanja.

Specijalni sud i predsednikova Komisija za istinu i pomirenje će, verovatno, ove godine pitanje ratne prošlosti vratiti u žarište javne debate. Mi se nadamo da će nedavno objavljen izveštaj doprineti ne samo sačinjavanju prekopotrebne i smislene nacionalne strategije, već da će to pomoći drugim inicijativama, poput predsednikove komisije, da izbegnu zamke koje su proganjale Međuministarsku radnu grupu. Na kraju, nadamo se da će izveštaj napraviti prodor ka pravdi i boljim odnosima između zajednica.

Naš celi izveštaj o napretku Kosova ka sačinjavanju Nacionalne strategije o tranzicionoj pravdi pročitajte ovde.

Kuštrim Koljići, Integra

Nenad Maksimović, Centar za mir i toleranciju

Marli Stepers, Impunity Watch

Majkl Džejms Voren, PAX

Prikaz: Integra.

  • O autoru/ki The Undersigned
  • Napomena Stavovi autora/ice članka ne odražavaju nužno stavove Kosova 2.0.
  • Ovaj članak je napisan na albanskom.

KOMENTARIŠI