Ukratko | Mediji

Novinari pozvani da se prijave za nagradu

Piše - 15.03.2017

Objavljen je otvoreni poziv za takmičenje u oblasti istraživačkog novinarstva.

Novinari na Kosovu su ponovo ohrabreni da dozvole da njihov istraživački rad bude priznat od strane jedne nagrade koja se dodeljuje jednom godišnje. Savet za štampu Kosova, u saradnji sa Kancelarijom EU na Kosovu, objavio je otvoreni takmičarski poziv za članke u formi istraživačkog novinarstva, i to za one članke objavljene izmeđi 1. januara i 31. decembra 2016.

Novinari koji su pisali o društvenim problemima, zloupotrebi javnog položaja i osnovnim ljudskim pravima, korupciji i organizovanom kriminalu na Kosovu, i koji su otkrili informacije za koje se ranije nije znalo, mogu da se prijave.

Najbolja tri članka će biti nagrađena. Pobednik će dobiti 10.000 evra, a ostale nagrade će biti u visini od 3.000 i 5.000 evra.

Ovaj otvoreni poziv omogućuje novinarima da se takmiče individualno ili u grupama. On je otvoren za profesionalne novinare koji se bave medijima na neki način, uključujući medije koji rade puno radno vreme, part-tajm ili su samozaposleni.

Novinari rođeni 1981. i posle tog perioda — ili grupe novinara koje imaju makar jednog novinara u grupi koji je rođen 1981. ili kasnije — takođe ispunjavaju uslove za potkategoriju “najbolja istraživačka priča mladih novinara” — nagrada za ovu kategoriju je 3.000 evra. Mladi novinari takođe ispunjavaju uslove za glavnu nagradu.

Priče sa kojima novinari mogu da se prijave za nagradu u oblasti istraživačkog novinarstva moraju biti objavljene na Kosovu. Nominacije za istraživačke priče objavljene u kosovskim medijima, za kosovsku javnost, na jezicima koji nisu zvanični jezici Kosova (manjinski ili strani jezici) moraju da imaju i svoju prevedenu verziju na zvaničnom lokalnom jeziku.

Dodatne informacije i uputstva u vezi sa procedurama za aplikaciju i nominaciju mogu se pronaći na zvaničnom veb-sajtu Saveta za štampu Kosova, ovde.

Rok za prijavu/nominacije je 5. april 2017, u ponoć.K