Igor Čoko: Fotografija je tu da stavi svoj pečat

Fotograf i antropolog priča o značaju fotografije i obavezi da ne zaboravimo.