Oznaka: bosnia

Blogbox | bosnia

Pravda se nalazi na trgovima, ulicama i građanskim skupštinama

Piše - 10.06.2020

Socioekonomsko nasilje i pravda u Bosni i Hercegovini

Perspektive | COVID-19

Pod opsadom

Piše - 24.03.2020

Pisac Faruk Šehić piše o životu u doba COVID-19 i ograničenoj slobodi.

Jedan na jedan | Knjige

Aleksandar Hemon: Balkan je stalno na korak do Europe, ali nikako ne uspijeva da zakorači

Piše - 16.02.2020

Jedan od najznačajnijih mislilaca i književnika našeg doba govori o negiranju genocida, društvenoj aroganciji Zapada i cjeloživotnoj raseljenosti.

Perspektive | Migracija

Život između zatvorenih granica

Piše - 06.02.2020

Balkanska ruta preko Bosne i Hercegovine i dalje je vrlo aktivna.

Blogbox | bosnia

Brisanje bola

Piše - 19.11.2019

Nasilje, dehumanizacija i uskraćivanje ljudskih prava.

Perspektive | Ljudska Prava

Izdaja književnosti

Piše - 16.10.2019

Kako i zašto je Nobelov komitet uručio nagradu za književnost Peteru Handkeu.

Jedan na jedan | bosnia

Zilka Spahić-Šiljak: Etnička podjeljenost dovodi do toga da su žene i muškarci ugroženi u svojim pravima.

Piše - 17.09.2018

RAZGOVORI O FEMINIZMU NA BALKANU (4. DEO) - Prefesorica rodnih studija govori o religiji i feminizmu i kako nacionalizam utiče na položaj žene